ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА СЛР "ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО" ДЕВИН

СТРУКТУРА

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

                                          инж.  Стефан    Димитров  Манолов

                                          Председател на  Управителния съвет

Членове

Владимир Василев Пейков                     Секретар на ЛРД Девин

Здравко Владимиров Иванов                  Председател на ЛРД Девин 1

Димитър Славчев Сакалийски                Председател на ЛРД Настан

Мехмед Мехмед Дуран                            Член на ЛРД Грохотно

Костадин Веселинов Хаджийски              Председател на ЛРД Триград

Емил Асенов   Младенов                          Председател на ЛРД Селча

Веселин Ангелов Узунов                          Председател на ЛРД Стоманово

Данчо Стефанов  Войводов                      Председател на ЛРД Лясково

Джамал Местанов Усев                             Председател на ЛРД Борино

Асен Огнянов Иванов                               член на ЛРД Буйново

Христо Радостинов Кисиндаров                член на ЛРД Брезе

Гето Георгиев Гетов                                 Председател на ЛРД Михалково

Делян  Деянов Юруков                             Председател на ЛРД Девин 2

Стоян Петков Гергьовски                          Член на ЛРД Тешел

Милен Симеонов Сливаров                        Председател на ЛРД Беден

Юсни Джеферов Байрамов                       Член на Рибарска дружина Девин

 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Николай Цветков Вълчинов                      член на Рибарска дужина Девин

Красимир Димитров Бечев                        член на ЛРД Настан

 Росен  Стоянов  Войводов                       член на ЛРД  Лясково

Комисия по Законността

Председател -Здравко Владимиров Иванов

Членове:

Владимир Василев Пейков

Димитър Славчев Сакалийски

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЛОВА

1.Владимир Василев Пейков
2.Михаил Георгиев Бочуков
СЧЕТОВОДСТВО    
Счетоводна къща ЮВИЕС
КАСИЕР
Минка Св.Дрянова
Уебсайт в alle.bg